Działaj z “Equality Watch”! Co możesz zrobić na rzecz uchylenia SKPR i odblokowania pieniędzy z UE?

Działaj z “Equality Watch”!

Uważasz, że nasza praca ma sens i chcesz nam pomóc? Każda para rąk gotowych do działania jest dla nas niezwykle cenna. Zobacz, co możesz zrobić!  Na co przeznaczane są środki z Unii Europejskiej?  Środki z regionalnych funduszy europejskich mają na celu wspieranie rozwoju wsi, małych i dużych miast czy całych powiatów i województw. Rozwój ten…