Dyskryminacja w powiecie tatrzańskim

Dyskryminacja w powiecie tatrzańskim trwa w najlepsze – wnioskujemy o interwencję!

17 lipca 2024 r. wysłaliśmy formalny wniosek do Marszałka Woj. Małopolskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministry Równości o interwencję w powiecie tatrzańskim, w którym wciąż obowiązuje dyskryminująca Samorządowa Karta Praw Rodzin.  Poprzedni Rada Powiatu Tatrzańskiego uchwaliła zmodyfikowaną wersję Samorządowej Karty Praw Rodzin, usuwają z niej akapit uznany za dyskryminujący m.in. przez Parlament Europejski:  “Programy współpracy…

Działaj z “Equality Watch”! Co możesz zrobić na rzecz uchylenia SKPR i odblokowania pieniędzy z UE?

Działaj z “Equality Watch”!

Uważasz, że nasza praca ma sens i chcesz nam pomóc? Każda para rąk gotowych do działania jest dla nas niezwykle cenna. Zobacz, co możesz zrobić!  Na co przeznaczane są środki z Unii Europejskiej?  Środki z regionalnych funduszy europejskich mają na celu wspieranie rozwoju wsi, małych i dużych miast czy całych powiatów i województw. Rozwój ten…

Zasada Niedyskryminacji

Niedyskryminacja i Równość w prawie UE a Fundusze Europejskie dla Polski

  Działając w obszarze Funduszy UE sprawdzamy, czy projekty finansowane w Polsce z unijnych środków są zgodne z prawem. Skupiamy się na zasadzie niedyskryminacji i równości szans, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób LGBT+. Przestrzeganie zasady niedyskryminacji jest warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych. Poniżej omawiamy najważniejsze regulacje, do których odwołujemy się w naszej pracy w…

Fundusze Europejskie niedyskryminacja

Informacja prasowa: Koniec Funduszy Europejskich dla MEiN?

Organizacje wskazują na łamanie prawa UE przez Ministra Czarnka i wnioskują o zawieszenie Ministerstwa w Funduszach UE   W dni 19 września 2023 r. Koalicja “Equality Watch” złożyła petycję o tymczasowe zatrzymanie finansowania projektów Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Funduszy UE. Wnioskuje o zawieszenie MEiN w roli Instytucji Pośredniczącej w przydzielaniu Funduszach Europejskich. Mowa…