27 maja 2024 roku, Rada Miasta Radzyń Podlaski uchyliła przyjętą w 2019 roku dyskryminującą Samorządową Kartę Praw Rodzin. 

 

Cieszymy się, że mieszkańcy i mieszkanki Radzynia Podlaskiego, Radne i Radni Rady Miejskiej oraz nowy Burmistrz dokonali tej zdroworozsądkowej i pro demokratycznej zmiany. Osoby mieszkające w mieście miały w tym swój udział wybierając Jakuba Jakubowskiego na Burmistrza – mówi Annamaria Linczowska ze Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w imieniu Koalicji “Equality Watch”, która nagłośniła sprawę w mediach i wielokrotnie apelowała do władz o odwołanie uchwały.

 

W związku z tym, że poprzednie władze Radzynia utrzymywały Samorządową Kartę Praw Rodzin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego słusznie odmówił finansowania projektów składanych przez władze Radzynia Podlaskiego. Zgodnie z zasadami przyznawania funduszy europejskich, podmiot podejmujący działania dyskryminujące nie może otrzymać środków z UE. Z tego powodu miasto straciło m.in. pieniądze na wsparcie osób starszych z programu UE “Polityka senioralna EFS+” czy renowację zabytkowej oranżerii.

 

Samorządowa Karta Praw Rodzin została uchylona, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby władze Miasta Radzyń Podlaski ubiegały się o unijne środki w aktualnych i przyszłych naborach. To, czy istnieje możliwość otrzymania środków z naborów, w których poprzednie władze otrzymały decyzje odmowne zależy od ich regulaminów i to w gestii nowych władz samorządowych pozostaje zapoznanie się z nimi i zorientowanie się w dostępnych rozwiązaniach – komentuje Iwona Janicka, członkini komitetów monitorujących programy unijne w tym FERS, ekspertka, prowadząca szkolenia w zakresie funduszy EU. 

 

Organizacje z Koalicji na Rzecz Równych Praw “Equality Watch” od 2019 r. monitorowały sytuację w Radzyniu Podlaskim i wielokrotnie apelowały do władz o uchylenie dyskryminującej uchwały. Zwracaliśmy uwagę na szczególnie ważne dla nas wartości europejskie, takie jak niedyskryminacja, równość szans i równe traktowanie. 

 

 

W końcu możemy z dumą powiedzieć, że nasze działania odniosły skutek i Radzyń Podlaski stał się strefą wolną od nienawiści! Nowe Władze Radzynia Podlaskiego, w szczególności Pan Burmistrz Jakub Jakubowski, stanęły po stronie wszystkich mieszkanek i mieszkańców, nie po stronie ideologii. 

 

Jako Koalicja “Equality Watch”, mamy nadzieję, że to działanie to zapowiedź nowej jakości i znaczących zmian w polityce lokalnej.  Jak komentuje Kazimierz Strzelec  Fundacji Wiara i Tęcza i Marszu Równości w Lublinie zrzeszonych w Koalicji “Equality Watch”, członek Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego: 

Dziś jest ważny dzień dla Województwa Lubelskiego, ale także dla mnie osobiście.  Dziś Rada Miasta Radzyń Podlaski uchyliła ostatnią obowiązującą w woj. lubelskim uchwałę anty-LGBT, Samorządową Kartę Praw Rodzin. Wszystkie powiaty, miasta i gminy, które kiedykolwiek uchwaliły prawa wymierzone w lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe już wcześniej uznały, że ważniejszy jest rozwój ich Samorządu, który wspierają pieniądze z Unii Europejskiej, niż ideologia. To dobrze wróży na przyszłość, w której wszystkie Samorządy będą respektowały i stosowały Kartę Praw Podstawowych UE.

 

Jakub Gawron z Atlasu Nienawiści, Rzeszowskiego Marszu Równości i “Equality Watch” uważa:

Co ciekawe, do uchylenia SKPR w Radzyniu Podlaskim przyczyniła się do tego nie tylko praca “Equality Watch”, ale także zdecydowana postawa kierowanego przez PiS Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Lubelskiego. Lubelski Marszałek nie miał wątpliwości że Samorządowa Karta Praw Rodzin jest dyskryminująca. 

Mam nadzieję, że RPO oraz prokuratura wezmą z niego przykład. I że w końcu ten pierwszy zajmie stanowisko w sprawie SKPR, a prokuratura podejmie śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy przez zarządy powiatów dębickiego i łańcuckiego oraz przekroczenia uprawnień przez zarząd województwa podkarpackiego.

 

W posiedzeniu Rady Miasta, podczas którego uchylono uchwałę wzięła udział przedstawicielka Koalicji “Equality Watch” Anna Szymkowiak z Fundacji Akceptacja, „Equality Watch”  i Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii.