Uważasz, że nasza praca ma sens i chcesz nam pomóc? Każda para rąk gotowych do działania jest dla nas niezwykle cenna. Zobacz, co możesz zrobić! 

Co możesz zrobić na rzecz uchylenia SKPR i odblokowania pieniędzy z UE? Działaj z “Equality Watch”!

Na co przeznaczane są środki z Unii Europejskiej? 

Środki z regionalnych funduszy europejskich mają na celu wspieranie rozwoju wsi, małych i dużych miast czy całych powiatów i województw. Rozwój ten ma się przekładać przede wszystkim na jakość i poziom życia mieszkanek i mieszkańców tych miejsc, ich dobrostan i poczucie zadowolenia z życia. 

 

Fundusze Europejskie wspierają: 

 • budowę i unowocześnienie szkół
 • aktywizację zawodową osób bezrobotnych
 • unowocześnienie i doposażenie placówek medycznych
 • remont budynków użyteczności publicznej
 • rewitalizację przestrzeni miejskiej/wiejskiej (skwery, parki, drogi rowerowe itp.)
 • miejsca w żłobkach i przedszkolach
 • opiekę dla osób starszych/z niepełnosprawnością/w szczególnie trudnej sytuacji
 • przystosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób poruszających się na wózkach, rodziców z dziećmi itd.
 • ofertę kulturalną, np. unowocześnienie domu kultury czy organizację zajęć dodatkowych dla młodzieży
 • zwiększenie dostępu do transportu publicznego

Samorządowe Karty Praw Rodzin (SKPR) zablokowały dostęp do środków unijnych dla miast, gmin i powiatów, w których obowiązują. Według “Equality Watch”, jest to działanie na szkodę interesu publicznego.

 

Co możesz zrobić na rzecz uchylenia SKPR i odblokowania pieniędzy z UE?

 • wysłać pismo lub maila do rady miasta/gminy, zarządu powiatu czy władz wojewódzkich, w którym zaapelujesz o uchylenie uchwały i namówić osoby ze swojego otoczenia, żeby zrobiły to samo
 • umówić się na spotkanie z radnymi, burmistrzem lub wójtem i osobiście zaapelować o uchylenie uchwały
 • informować swoich sąsiadów o tym, że ze względu na SKPR Wasza okolica nie otrzymuje potrzebnych pieniędzy
 • stworzyć petycję do lokalnych władz i zbierać podpisy wśród osób z Twojej okolicy

 

Co możesz zrobić na rzecz wprowadzenia rozwiązań pro-równościowych i antydyskryminacyjnych w Twoim otoczeniu?

 • nawiązać kontakt z lokalnymi władzami i zacząć rozmowę na temat samorządowych działań pro-równościowych
 • dowiedzieć się kto w Twojej okolicy stara się o unijne środki i przekonać tę firmę/organizację/instytucję do wprowadzenia pro-równościowych rozwiązań i organizacji szkoleń antydyskryminacyjnych
 • zorganizować w swojej okolicy akcję informacyjną dotyczącą równości i niedyskryminacji w funduszach UE

 

Potrzebujesz pomocy w organizacji którejś z powyższych akcji? 

W Twoim mieście/wsi nie ma SKPR, ale nadal chcesz coś zrobić? 

Działaj z “Equality Watch”! Co możesz zrobić na rzecz uchylenia SKPR i odblokowania pieniędzy z UE?