Władze Radzynia Podlaskiego (woj. lubelskie) wycofały się z udziału w projekcie unijnym “Polityka senioralna EFS+”, mimo że planowały wziąć w nim udział. Jednak żeby to zrobić, musiałyby uchylić Kartę Praw Rodzin. Czy to znaczy, że utrzymanie w mocy dyskryminującej uchwały jest dla władz Radzynia Podlaskiego ważniejsze niż wsparcie dla najstarszych członków lokalnej społeczności? 

 

Karta Praw Rodzin w Radzyniu Podlaskim 

W maju 2019 r. władze miasta Radzyń Podlaski przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin (SKPR). Treść Karty dostępna tutaj29 czerwca 2023 r. te same władze miasta podjęły uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu „Polityka senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Treść uchwały dostępna tutaj.

Jednoczesne utrzymywanie SKPR i udział w projekcie „Polityka senioralna EFS+” nie jest możliwe ze względu na niezgodność uchwały z zapisami Karty Praw Podstawowych (KPP) i zasadą niedyskryminacji, które są warunkami otrzymania Funduszy UE wynikającymi z Umowy Partnerstwa między Polską a Unią Europejską i z samego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. 

Więcej informacji o zależności dostępu do Funduszy Europejskich od przestrzegania zasady niedyskryminacji i KPP znajduje się w artykule.

Z korespondencji z koordynatorką projektu  „Polityka senioralna EFS+”, Katarzyną Szafran, wiemy, że władze Radzynia Podlaskiego nie przystąpią do realizacji projektu.

 

“Polityka senioralna EFS+” – pieniądze UE na opiekę dla osób starszych

W ramach projektu partnerskiego „Polityka senioralna EFS+” Seniorzy z Radzynia Podlaskiego mogliby otrzymać wsparcie w zakresie m.in.:

  • usług opiekuńczych w formach dziennych i całodobowych, 
  • pomocy w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania,
  • pomocy osobom faktycznie (nieformalnie) opiekującym się Seniorami, m.in. zapewnienie im opieki wytchnieniowej, poradnictwa oraz możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do opieki.

Szczegółowe informacje o projekcie „Polityka senioralna EFS+” dla województwa lubelskiego znajdują się na stronie projektu.

 

Komentarz Koalicji “Equality Watch”

Jakub Gawron z Atlasu Nienawiści, członek Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027:

“Rada Miasta Radzyń Podlaski w czerwcu zeszłego roku przyjęła uchwałę o przystąpieniu do partnerstwa w celu realizacji  unijnego projektu wsparcia seniorów. Do otrzymania funduszy konieczne jest uchylenie dyskryminującej ordoiurisowej uchwały anty-LGBT. Ale ta martwa, ideologiczna uchwała najwyraźniej jest ważniejsza dla radnych niż dobrostan osób starszych. Miasto póki co nie przystąpiło oficjalnie do tego projektu, bo musiałoby się zmierzyć z problemem SKPR. 

Oficjalna rezygnacja z tego projektu byłaby  pierwszym takim przypadkiem. Trudno byłoby wtedy o bardziej jaskrawy dowód ideologicznego zaślepienia władz miasta kosztem mieszkańców. Mieszkańcy Radzynia podczas wyborów samorządowych powinni pamiętać, komu zawdzięczają brak dostępu do unijnych funduszy.”

Kazimierz Strzelec z Lubelskiego Marszu Równości, członek Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027:

“Zgodnie z Umową Partnerstwa między UE a Polską, w perspektywie finansowej 2021-2027 warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich jest złożenie oświadczenia o niedyskryminacji. Jeśli samorząd dopuszcza się dyskryminacji w jakiejkolwiek formie, nie może się ubiegać o fundusze. 

Przedstawiciele władz Miasta Radzyń Podlaski twierdzą, że SKPR nie dyskryminuje. Jednocześnie wycofali się z partnerstwa prawdopodobnie po to, żeby nie musieć składać obowiązkowego oświadczenia o braku dyskryminujących uchwał. Można zadać pytanie: dlaczego to zrobili pomimo że rzekomo SKPR nie dyskryminuje nikogo?”

Olga Plesińska ze Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii:

“Całkowita wartość projektu „Polityka senioralna EFS+” dla województwa lubelskiego to ponad 45 milionów złotych. Część tych pieniędzy mogłaby zostać przeznaczona na opiekę nad najstarszymi mieszkańcami i mieszkankami Radzynia Podlaskiego oraz wesprzeć osoby sprawujące na co dzień opiekę nad Seniorami. 

Niestety tak się nie stanie, ponieważ władze Radzynia Podlaskiego nie zgłosiły swojego udziału w projekcie, mimo że – jak wiemy – podjęły uchwałę świadczącą o tym, że zamierzały to zrobić. W związku z tym zasadne wydaje się pytanie: dlaczego? Najprostszym wytłumaczeniem jest fanatyczne przywiązanie do Samorządowej Karty Praw Rodzin. 

To smutne, że dobro mieszkańców i mieszkanek miasta jest dla lokalnych władz drugorzędne. Jednak już niebawem Radni mogą zostać z tego rozliczeni w wyborach samorządowych.” 

Możemy Ci pomóc zająć się sprawą zablokowanych Funduszy UE w Twojej gminie.

Skontaktuj się z nami przez  formularz zgłoszeniowy.