Zasada Niedyskryminacji

Niedyskryminacja i Równość w prawie UE a Fundusze Europejskie dla Polski

  Działając w obszarze Funduszy UE sprawdzamy, czy projekty finansowane w Polsce z unijnych środków są zgodne z prawem. Skupiamy się na zasadzie niedyskryminacji i równości szans, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób LGBT+. Przestrzeganie zasady niedyskryminacji jest warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych. Poniżej omawiamy najważniejsze regulacje, do których odwołujemy się w naszej pracy w…

Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie

Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie – co to jest i jaka jest jego rola?

  Komitety monitorujące Fundusze Europejskie zajmują się doractwem i opiniowaniem projektów, które ubiegają się o dofinansowanie w ramach konkretnych programów unijnych. My przyglądamy się projektom przywiązując szczególną wagę do przestrzegania Karty Praw Podstawowych, zasady równości szans i niedyskryminacji. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć na czym polega nasza praca, to informacje na temat roli komitetów, które przedstawiamy…

Fundusze Europejskie niedyskryminacja

Informacja prasowa: Koniec Funduszy Europejskich dla MEiN?

Organizacje wskazują na łamanie prawa UE przez Ministra Czarnka i wnioskują o zawieszenie Ministerstwa w Funduszach UE   W dni 19 września 2023 r. Koalicja “Equality Watch” złożyła petycję o tymczasowe zatrzymanie finansowania projektów Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Funduszy UE. Wnioskuje o zawieszenie MEiN w roli Instytucji Pośredniczącej w przydzielaniu Funduszach Europejskich. Mowa…