Wysyłamy wiadomości do Kandydatek i Kandydatów

Przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego pytamy Kandydatów i Kandydatki co zamierzają zrobić jako Europosłowie/anki, żeby Karta Praw Podstawowych i zasada niedyskryminacji była w Polsce przestrzegana. Poniżej treść wiadomości, którą wysłałyśmy do wszystkich osób kandydujących do Europarlamentu w całej Polsce.

Chcesz nam pomóc zdobyć deklaracje polityków? Wyślij wiadomość do osób kandydujących w Twoim okręgu. Informacje o kandydatach znajdziesz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Wiadomość do osób kandydujących do Europarlamentu

 

Szanowni Państwo,
 

w imieniu Koalicji na Rzecz Równych Praw “Equality Watch” serdecznie gratulujemy decyzji o kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego. Trzymamy kciuki za dobry wynik i mamy nadzieję, że praca w strukturach UE przyniesie Państwu wiele satysfakcji. 

 

Koalicja “Equality Watch” zrzesza organizacje pozarządowe działające na rzecz praw społeczności LGBT+, których osoby członkowskie zasiadają w komitetach monitorujących fundusze europejskie w obszarze niedyskryminacji. Jesteśmy obecni_e zarówno w komitetach monitorujących programy regionalne, jak i te ogólnopolskie. Nie mamy wątpliwości, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej to epokowa szansa na rozwój, która powinna motywować wszystkie władze do działania w zgodzie z wartościami unijnymi. Niestety, podczas naszej pracy obserwujemy przypadki naruszeń tych wartości: nieprzestrzegania Karty Praw Podstawowych czy zasady równości szans i niedyskryminacji. 

 

Szczególnie jaskrawym przykładem jest w naszej ocenie przyznawanie środków europejskich jednostkom samorządu terytorialnego, które utrzymują w mocy dyskryminujące uchwały. Wcześniej były to także “uchwały przeciwko ideologii LGBT”, obecnie zostały już tylko Samorządowe Karty Praw Rodzin. Na każdą taką nieprawidłowość reagujemy, wykorzystując dostępne narzędzia społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Głęboko wierzymy we współpracę z politykami i polityczkami, w tym również z posłami i posłankami w Parlamencie Europejskim. Wspólnie możemy przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich, a także udowodnić, że wartości europejskie nie są dla Polek i Polaków tylko pustym sloganem.  Mając na względzie powyższe, kierujemy do Państwa jako Kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego pytanie:

Co zamierzają Państwo zrobić jako Posłowie i Posłanki do Parlamentu Europejskiego, by Karta Praw Podstawowych UE oraz zasada równości szans i niedyskryminacji były w Polsce przestrzegane? 

 

Koalicja na Rzecz Równych Praw “Equality Watch” zwraca się do Państwa z powyższym pytaniem w ramach swoich działań rzeczniczych. Wyniki monitoringu planujemy opublikować na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych w pierwszych dniach czerwca, dlatego będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.

 

Z serdecznymi życzeniami powodzenia,

Koalicja na Rzecz Równych Praw “Equality Watch” 

 

Chcesz nam pomóc zdobyć deklaracje polityków? Wyślij wiadomość do osób kandydujących w Twoim okręgu. Informacje o kandydatach znajdziesz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.